Diensten

Onze diensten

 

Onze dienstverlening is gericht op zorgbehoevenden die zo lang als mogelijk zelfstandig thuis willen wonen. Hierbij houden wij rekening met specifieke wensen. Wij zorgen ervoor dat u de zorg krijgt die u nodig heeft, zonder dat u daarvoor de deur uit hoeft.

Samen met u zoeken wij het gepaste zorg voor u.

Zelfredzaamheid is voor ieder mens belangrijk. Als het even kan, willen we allemaal ons dagelijks leven kunnen leiden, zonder daarbij afhankelijk te zijn van anderen. Maar soms kunnen zich situaties voordoen waarin u gedurende korte of langere tijd aangewezen bent op hulp van buitenaf.

Bijvoorbeeld als u door ziekte of door een andere omstandigheid tijdelijk of langdurig niet in staat bent om uw algemene dagelijkse verzorging zelfstandig uit te voeren. Het kan ook als u hulp nodig heeft bij de toediening van medicijnen, verzorging, begeleiding en of dagbesteding.