Begeleiding individueel

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee u wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over uw persoonlijk leven.

 

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden van u in staat te stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van dagelijkse structuur.

Begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Hierbij kun tu denken aan bijvoorbeeld hulp bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.

Begeleiding kan ook toezicht omvatten. Het bieden van toezicht buitenshuis kan nodig zijn voor de regie over het eigen leven of deel uitmaken van de ondersteuning van dagelijkse levensverrichtingen, en valt daarom onder de definitie van begeleiding.

 

Individuele begeleiding bij Eli Care Thuiszorg is gericht op het bevorderen, het behouden of het compenseren van zelfredzaamheid om zo ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Onze medewerkers ondersteunen u om beter te functioneren op de gebieden: zelfzorg, wonen, werken, financiën, vrije tijd, sociaal netwerk en contacten met instanties. Daarnaast ondersteunen wij vaak mensen op het gebied van structuur en dagritme en geven ook praktische hulp bij het overnemen van taken op het gebied van zelfzorg, huishouden en administratie.

Samen met u brengen we allereerst de situatie in kaart om vervolgens gaan we samen met u op zoek een praktische haalbare oplossingen.