Uitsluitingscriteria

De kernwaarden

Eli Care Thuiszorg heeft als doel kwalitatieve zorg te verlenen aan iedereen die zorg nodig heeft. De kernwaarden hierbij zijn veilig, vertrouwd en verantwoord. Om ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal onze thuiszorgorganisatie beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan (blijven) verlenen.

Het welzijn van onze cliënten vinden wij belangrijk

Uitsluitingscriteria ’s:

• Waarbij specifieke verpleegkundige handelingen voorkomen, waarbij Medisch specialistisch Verpleging thuis (MSVT) nodig is;
• Met ernstige psychiatrische stoornissen, psychoses en suïcidaal gedrag vertonen. Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);
• Die verbaal zeer agressief zijn en/of die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of naar anderen;
• Die de hulp van Eli Care Thuiszorg niet willen accepteren;
• Cliënten die veelvuldig van adres veranderen;
• Waarbij vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast; (Vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast binnen onze organisatie);
• Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
• Discriminatie van client en/of naaste(n);
• Intimiderend (seksueel) gedrag van client en/of naaste(n);
• Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
• Het niet scheppen van voorwaarden om zorg veilig en ergonomisch handelingen uit te kunnen voeren (ARBO);
• Kindzorg;
• Nachtzorg.

De uitsluitingscriteria worden door Eli Care Thuiszorg vermeld op hun website. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt, indien mogelijk, een alternatief gezocht.