Over Ons

Professionele zorg met liefde aan huis

Eli Care Thuiszorg is een jong, dynamisch groeiende organisatie in een multiculturele gemeenschap die met haar professioneel team zorg biedt bij uw huis.  Onze medewerkers hebben brede kennis en houden tijdens zorgverlening uiteraard zoveel mogelijk rekening met cultuur, levensstijl en met de wensen van u. Hebben een luisterend oor voor iedereen. Onze medewerkers zijn ervaren in hun werk en bieden hun diensten aan met compassie, zorgzaamheid en het belangrijkste met liefde.

U kunt bij ons terecht voor alle vormen van zorg (persoonlijke verzorging, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding).

Eli Care Thuiszorg hanteert geen wachtlijsten. U hoort direct of van ons of wij zorg kunnen inzetten en per wanneer.

Missie

Zorg leveren op een manier die past binnen de (on)mogelijkheden van de cliënt.

Visie

Wij hebben niet de ambitie om de grootste thuiszorg te zijn, maar wel de beste.

De basis van onze zorg is dan ook met een warm hart en een grote glimlach

Uitsluitingscriteria

Eli Care Thuiszorg heeft als doel kwalitatieve zorg te verlenen aan iedereen die zorg nodig heeft. De kernwaarden hierbij zijn veilig, vertrouwd en verantwoord. Om ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal onze thuiszorgorganisatie beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan (blijven) verlenen.

De welzijn van onze cliënten is het allerbelangrijkst.

Uitsluitingscriteria ’s:

• Waarbij specifieke verpleegkundige handelingen voorkomen, waarbij Medisch specialistisch Verpleging thuis (MSVT) nodig is;
• Met ernstige psychiatrische stoornissen, psychoses en suïcidaal gedrag vertonen. Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);
• Die verbaal zeer agressief zijn en/of die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of naar anderen;
• Die de hulp van Eli Care Thuiszorg niet willen accepteren;
• Cliënten die veelvuldig van adres veranderen;
• Waarbij vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast; (Vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast binnen onze organisatie);
• Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
• Discriminatie van client en/of naaste(n);
• Intimiderend (seksueel) gedrag van client en/of naaste(n);
• Met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
• Het niet scheppen van voorwaarden om zorg veilig en ergonomisch handelingen uit te kunnen voeren (ARBO);
• Kindzorg;
• Nachtzorg.

De uitsluitingscriteria worden door Eli Care Thuiszorg vermeld op hun website. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt, indien mogelijk, een alternatief gezocht.